در صورتی که هنوز مقاله قبلی را مطالعه نکردید اینجا کلیک کنید

انواع تدوین:

1.تدوین مفهومی

2.تدوین موقعیت پرده

3.تدوین حرکت

4.تدوین صوری

5.تدوین ترکیبی

1.تدوین مفهومی

نوعی از تدوین می باشد که به خاطر دو نمای انتخاب شده و نقطه ای برشی که این دو نما را به یکدیگر متصل می کند.به این نوع تدوین تدوین مفهومی گفته می باشد.این نوع تدوین ممکن است به علت تغییر در مکان یا حتی تغییر در خود داستان اتفاق بیفتد و کار تدوینگر این است که این کار را پشت سر هم انجام دهد .

2.تدوین موقعیت پرده

این نوع تدوین،تدوینی میباشد که برش میان نماها جوری است که کاربر درکی از موقعیت شخصیت و موقعیت صحنه پیدا می کند.برش ها طوری است که زاویه دید مخاطب را هدایت می کند.به این نوع تدوین، تدوین موقعیت پرده می گویند.این نوع از تدوین ها گاهی به صورت برش و گاهی به صورت میکس انجام می شود.معمولا در مرحله ی پیش تولید و یا در مرحله فیلم برداری ، برای این نوع تدوین برنامه ریزی می کنند.

3.تدوین حرکت

این تدوین در اثر حرکت کاراکترها در صحنه اتفاق می افتد و وظیفه تدوینگر این است در این نوع تدوین استمرار را در صحنه بر مبنای حرکت شخصیت یا سوژه،در فیلم یا انیمیشن حفظ کند به این نوع از تدوین تدوین حرکت می گویند.در این مدل،در نمای اول سوژه را در حال انجام کاری ننشان می دهد و سپس به نمای دومبرش زده می شود که کاراکتر در کادر دیگری در حال انجام ادامه    می گویند.در این نوع تدوین چریان داستان از لحاظ بصری متوقف نمیشود.Anamorphic cutحرکت همان کار میباشد.به برش رو

4.تدوین صوری

این نوع تدوین وابسته به روابط گرافیکی میباشد که به عبارتی این نوع تدوین بر مبنای شکل میباشد.این نوع از تدوین ها قبل از مرحله تولید طراحی میشود.در صورتی که از صدا برای عنصر انگیزه،جهت انجام تدوین استفاده کنیم. این نوع تدوین به صورت میکس شکل می گیرد.

5.تدوین ترکیبی

وقتی دو یا تعداد بیشتری از چهار گونه ی دیگر تدوین ، با یکدیگر ترکیب شوند تدوین ترکیبی به وجود می آید.مسلما دشوارتر و قدرتمندتر از دیگر تدوین ها است.تدوین ترکیبی،درهر دو مرحله قبل از تولید و تولید،با دقت طراحی می شود.تدوینگر ها قادر به تشخیص ظرفیت های شنیداری و دیداری می باشند.این نوع تدوین از بهترین تدوین ها می باشد.

Les patients devraient consulter leur médecin pour savoir quels traitements sont adaptés à leur santé. Levitra en ligne, pharmacie britannique, le contenu doit être pensé selon la destination, de la politique d’expédition quand vous faites un achat. Permet de réaliser tous les besoins que les hommes ont à l’esprit pour leurs relations sexuelles et Kamagra Oral Jelly est un médicament à prendre par voie orale.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.